BẢNG HỌC PHÍ ĐƯỢC ÁP DỤNG THEO TỪNG KHỐI LỚP VÀ THEO BUỔI

Khối lớp Sinh viên Giáo viên
Lớp: 1,2,3,4,5 100k-150k 250k-400k
Lớp: 6,7,8,9 100k-150k 250k-400k
Lớp: 10,11, 12 100k-150k 250k-400k
Luyện Thi Đại Học 100k-150k 250k-400k
Ngoại Ngữ - Tin Học 100k-150k 250k-400k
Mã: 4013 Đã giao
 • Lớp: Lớp 8
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Tô Ngọc Vân, Tây Hồ
 • Mức lương: 150k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên Nữ giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4012 Đã giao
 • Lớp: Lớp 8
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Ngọc Hồi
 • Mức lương: 120k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên Nam giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4011 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 7
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Tạ Hiện, Hoàn Kiếm
 • Mức lương: 120k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4010 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 4
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: An Dương Vương,Tây hồ
 • Mức lương: 120k / buổi
 • Thời gian: 1 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4009 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 8
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Nam Cường, Cổ Nhuế
 • Mức lương: 250k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Giáo viên giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4008 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 8
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Bát Tràng, Gia Lâm
 • Mức lương: 120k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4007 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 10
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Kim Mã, Ba Đình
 • Mức lương: 250k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Giáo viên Nữ giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4006 Đã giao
 • Lớp: Lớp 7
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm
 • Mức lương: 120k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm

Mã: 4005 Chưa giao
 • Lớp: Lớp 11
 • Môn: Văn
 • Địa chỉ: Lò Đúc, Hai Bà Trưng
 • Mức lương: 150k / buổi
 • Thời gian: 2 buổi / tuần
 • Yêu cầu khác:

  Sinh viên giỏi, có kinh nghiệm

GIA SƯ TIÊU BIỂU