Được thành lập từ 2015 đến nay trung tâm học Toán Thầy Quang - Qstudy đã và đang được rất nhiều phụ huynh học sinh tin tưởng . Với môi trường thân thiện , cởi mở , luôn lắng nghe ý kiến của Phụ Huynh học sinh để giúp các trò tiến bộ mỗi ngày . Trung Tâm Qstudy ngày càng hoàn thiện để là nơi đáng tin cậy của các anh chị phụ huynh .